Algemeen | Reglement | Vorige editie | Iemand nomineren

ISOC.nl Internet Innovatie Award 2021

Met de ISOC.nl Innovatie Award wil Internet Society Nederland vernieuwende en belangwekkende initiatieven rondom internet de erkenning geven die ze verdienen. Innovaties, die een stimulans betekenen voor de groei van en kennis over het internet. De prijs wordt uitgereikt aan personen, instellingen of initiatieven en is een teken van grote maatschappelijke waardering voor prestaties ter verbetering van het internet en het gebruik ervan.

De nominatie is geopend, u bent van harte uitgenodigd om kandidaten te nomineren. Mocht u een probleem ervaren tijdens het nomineren, neem dan contact op.

Een gekwalificeerde vakjury zal de Internet Innovatie Award uitreiken tijdens de Internetnieuwjaarsbijeenkomst. De jury voor 2021 wordt binnenkort bekend gemaakt.

De nominaties worden door de jury beoordeeld op de criteria innovatie, impact, potentie, gereedheid en licentie.

Iemand nomineren

Meer informatie

Neem contact op met Internet Society Nederland.