ISOC.nl Internet Innovatie Award 2020

Met de ISOC.nl Innovatie Award wil Internet Society Nederland vernieuwende en belangwekkende initiatieven rondom internet de erkenning geven die ze verdienen. Innovaties, die een stimulans betekenen voor de groei van en kennis over het internet. De prijs wordt uitgereikt aan personen, instellingen of initiatieven en is een teken van grote maatschappelijke waardering voor prestaties ter verbetering van het internet en het gebruik ervan.

De nominatie is geopend, u bent van harte uitgenodigd om kandidaten te nomineren.. Dit kan online of via klassieke post, naar gelang uw eigen wens.

Een gekwalificeerde vakjury zal de Internet Innovatie Award uitreiken tijdens de Internetnieuwjaarsbijeenkomst op 16 januari 2020. De jury voor 2020 wordt binnenkort bekend gemaakt.

De nominaties worden door de jury beoordeeld op de criteria innovatie, impact, potentie, gereedheid en licentie.

U bent als genomineerde of geinteresseerde van harte welkom bij deze feestelijke gelegenheid.

Iemand nomineren Aanmelden voor uitreiking

Meer informatie

Neem contact op met Internet Society Nederland.